15. prosince 2023

Brno se stalo Evropským hlavním městem Vánoc 2024

Mezinárodní porota v soutěži Evropské hlavní město Vánoc jednomyslně rozhodla o udělení tohoto titulu pro rok 2024 v kategorii měst nad 100 000 obyvatel městu Brnu. Porota ocenila především vysokou úroveň předloženého projektu a sounáležitost s evropskými hodnotami Vánoc.

„Výhra v této soutěži je nádherným oceněním nejen pro organizátory vánočních trhů v Brně –⁠ TIC BRNO a městskou část Brno-střed, ale i pro nás Brňany. Právě lokální aspekt totiž porota velmi vyzdvihovala. Brněnské Vánoce se tímto etablovaly jako festival evropského rozměru, což do dalších let může znamenat významnou podporu jejich návštěvnosti,” řekla primátorka Markéta Vaňková.  

Mezinárodní porota, které předsedá Danuta Hübner, členka Evropského parlamentu, letos rozhodovala mezi rekordním množstvím přihlášených měst. Druhý titul Evropské město Vánoc (pro města pod 100 000 obyvatel) získal irský Waterford, speciální zmínku si vysloužilo městečko Almanza (León). 

V hodnocení je město Brno nazýváno kreativním vánočním drahokamem, který dává vysoký apel na sociální a ekonomické dopady na městskou strukturu. „Hlavní témata, která jsme v přihlášce akcentovali, a která byla vysoce oceněna, byla lokálnost a solidarita. Dlouhodobě spolupracujeme s místními prodejci, umělci, hudebníky, designéry, výrobci, ale také zapojujeme brněnské firmy a instituce. Tato synergie všech spolupracujících subjektů vytváří na Brněnských Vánocích zcela neopakovatelnou autentickou atmosféru. Vánoce spojují rodiny, Brněnské Vánoce spojují Brno!” uvedla Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO. 

Vánoční čas v Evropě je dle Alberto Gutiérrez Alberca, prezidenta Christmas Cities Network, obdobím zvláštního významu, jehož jádrem jsou hluboké hodnoty integrace, tolerance, soužití a míru. V hodnocení Brna vyzdvihuje také silný důraz na kulturní dědictví, kreativitu a silnou identitu, jež dohromady utváří tu nejkrásnější vánoční atmosféru. 

„Jsem rád, že se nám podařilo moderní pojetí adventních trhů propojit s tradičními hodnotami. Na Zelném trhu polovinu prodejců tvoří řemeslníci a nositelé lidových tradic. Velký prostor jsme věnovali rodičům s dětmi. Dále na náměstích poskytujeme zdarma stánky pro šedesát charitativních organizací. Otevřeni jsme i novým nápadům, jakým je například dobročinný projekt Daruj kelímek. Tyto aktivity dodávají trhům kouzlo pospolitosti a solidarity,“ sdělil starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl. 

Ocenění Evropské hlavní město Vánoc (European Capital of Christmas) a Evropské město Vánoc (European City of Christmas) vzniklo v roce 2017 a získalo záštitu Evropského parlamentu. Od té doby byla oceněna města jako Lutych (Belgie), Janov (Itálie), San Sebastián (Španělsko), Valkenburg (Nizozemsko) nebo naposledy Kyjev (Ukrajina).

Více na: https://europeancapitalofchristmas.org/

Tisková zpráva TIC BRNOhttps://www.ticbrno.cz/pro-media/brno-se-stalo-evropskym-hlavnim-mestem-vanoc-2024

Důležité odkazy