19. září 2019

Bezplatný kurz podnikání pro maminky a tatínky z Brna-střed

Láká vás myšlenka vlastního podnikání? Neschází vám nápady a odvaha? Chcete se na rodičovské dovolené něčemu novému přiučit? Pokud si maminky a tatínkové odpoví ano, neměli by si nechat ujít praktický kurz Podnikni to! na rodičovské, který startuje už 8. října 2019 v 9.30 hodin na Dominikánské 2 v sále zastupitelstva městské části Brno-střed. Úvodní workshop je určen pro všechny podnikavé rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Desítky maminek praktického kurzu Podnikni to! už mají za sebou zkušenost s rozjezdem vlastního podnikání na rodičovské dovolené. S odstupem času se shodují v jednom: samotná touha pustit se do něčeho nového, dobrý nápad a odvaha nejsou všechno. Zapotřebí jsou také specifické znalosti a praktické dovednosti.

„V začátcích podnikání mi velmi pomohlo, že jsem měla k dispozici zkušenější podnikatelku, která mi na kurzu pomohla ujasnit si základy, minimalizovat riziko a najít skutečný nápad s potenciálem,“ popsala své začátky podnikání Alena Peterková, jedna z prvních absolventek projektu Podnikni to!

V rámci kurzu Podnikni to! se maminky nebo také otcové na rodičovské dovolené seznámí s tím, jak hledat podnikatelské nápady, jak systematicky otestovat jejich potenciál a finanční udržitelnost nebo jak rozvinout nápad ve fungující podnikatelský projekt.

„Ještě před samotným začátkem podnikání si mohou rodiče vše prakticky vyzkoušet na vlastním projektu, doplnit si potřebné znalosti, získat názor zkušených podnikatelů a až poté se rozhodnout, zda se po skončení rodičovské dovolené budou naplno věnovat svému projektu nebo se vrátí zpět do zaměstnání,“ doplnil spolumajitel společnosti Podnikni to! Max Dužek.

Úvodní workshop s názvem Podnikni to! na rodičovské odstartuje v úterý 8. října v 9.30 hodin v prostorách radnice městské části Brno-střed. Maximální počet účastníků není nijak kapacitně omezen a přihlásit se může každý, kdo je aktuálně na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Lektorka kurzu, zkušená podnikatelka a také maminka Zuzana Hloušková, k tomu dodala: „Na prvním setkání podnikaví rodiče zjistí, jak najít podnikatelskou příležitost a jak ji prezentovat svému okolí. Budeme se věnovat i motivacím a překážkám jednotlivých účastníků. Následně se sami rozhodnou, zda budou v kurzu pokračovat.“

Celkem je připraveno osm tematických setkání, která se uskuteční jednou týdně vždy v úterý dopoledne od 9.30 do 12.00 hodin. Zájemci se mohou do kurzu přihlásit online prostřednictvím registračního formuláře na facebookové stránce Podnikni to!, nebo e-mailem na adrese duzek@podniknito.cz. Kurz Podnikni to! na rodičovské je organizován za podpory městské části Brno-střed a účast v něm je zdarma.

„Už podruhé kurz společně s Podnikni to! připravujeme pro maminky a tatínky z městské části Brno-střed. Snažíme se být nejen úřednickou radnicí, ale i pomocníkem a spolutvůrcem příjemného místa k žití v Brně-střed. Proto jsme se také zapojili do auditu Obec přátelská rodině a úspěšně jej i tímto kurzem naplňujeme“, dodal tajemník Úřadu městské části Brno-střed Petr Štika.

Důležité odkazy