6. února 2020

Bezpečnost a parkování u vnitrobloku Bakalovo nábřeží

Rada městské části Brno-střed schválila rekonstrukci komunikace ve vnitrobloku při Bakalově nábřeží. Brněnské komunikace a.s. podle požadavků městské části zpracovaly návrh, který počítá i s obytnou zónou.

Dopravní situace u Základní školy Bakalovo nábřeží a také v přilehlém vnitrobloku je dlouhodobě problematická. Zvlášť v ranních hodinách, kdy do základní školy přivážejí rodiče své děti, dochází v oblasti ke kolizním situacím, které jsou nebezpečné jak pro děti přicházející do školy pěšky, tak i pro ty vystupující. Stejně tak se do dopravně nebezpečných a nepříjemných situací dostávají místní obyvatelé, ať už vnitroblokem procházejí pěšky nebo se zde snaží zaparkovat. Nedostačující je také aktuální počet legálních parkovacích míst ve vnitrobloku a jeho průchodnost pro pěší.

Brněnské komunikace a.s. na základě podnětu městské části Brno-střed zpracovaly studii, která prověřila možnosti regulace statické a dynamické dopravy ve vnitrobloku Bakalovo nábřeží, a to zejména ve vztahu k fungování základní školy a její pěší i dopravní dostupnosti, a dále pak legalizaci statické dopravy ve vnitrobloku včetně zavedení obytné zóny. V prosinci 2019 proběhlo společné jednání zástupců městské části Brno-střed, Brněnských komunikací, a.s., zástupců Kanceláře architekta města Brna a zástupců ZŠ Bakalovo nábřeží k navrženému řešení, kdy došlo ke shodě všech zúčastněných.

„Návrh úpravy vnitrobloku Bakalovo nábřeží jsme projednali i se zástupci společenství vlastníků jednotek z přilehlých domů Bakalova nábřeží a Polní ulice. Vysvětlili jsme si plusy i mínusy a došli jsme ke shodě, že navrhované řešení je realizovatelné v dohledné době a určitě výrazně pomůže ke zlepšení složité dopravní situace na místě,“ upřesnil Mgr. Jan Mandát, radní Brno-střed pro dopravu. 

Nová úprava přinese navíc celkem 72 legálních parkovacích míst. Zpevněné a vyvýšené komunikace zajistí bezpečnější pohyb vnitroblokem pro pěší. Umístění pevných sloupků, které oddělí silnici od chodníku, zamezí najíždění aut na chodník a jejich otáčení mezi chodci.

Rada městské části Brno-střed také souhlasila se stanoviskem Kanceláře architekta města Brna, které doporučuje doplnění stávající zeleně ve vnitrobloku o nové prvky s důrazem na pěší prostupnost vnitrobloku, využití prvků pro zadržování vody v místě nebo typ použitých sloupků.

„Nyní předáme náš požadavek Odboru dopravy Magistrátu města Brna, který by měl zajistit realizaci navrženého a schváleného řešení. Věřím, že k realizaci přistoupí co nejdříve,“ doplnil Jan Mandát.

Důležité odkazy