Telefonní seznam

Jméno Funkce Telefon
Bc. Kamila Dupáková
pověřena vedením oddělení zvláštní matriky, narození
+420 770 122 585
Petra Adámková
matrikářka - sňatky, registrované partnerství
+420 775 863 082
Hana Anderlová
matrikářka
+420 775 863 083
Zdeňka Bartáková
matrikářka - úmrtí, duplikáty matričních dokladů
+420 775 863 826
Andrea Geržová
matrikářka - sňatky, registrované partnerství
+420 777 410 085
Lucie Hájková
matrikářka - sňatky, registrované partnerství
+420 770 122 583
Petra Hanáková
matrikářka - narození
+420 770 122 586
Jiřina Jedlová
matrikářka - sňatky, registrované partnerství
+420 775 863 811
Jitka Kantorová
matrikářka
+420 755 863 874
Bc. Barbora Kocmanová
administrativní pracovnice
+420 775 122 584
Dagmar Kostihová
matrikářka - narození
+420 775 863 847
Miroslava Křečková
matrikářka - sňatky, registrované partnerství
+420 777 410 063
Pavlína Marečková, DiS.
matrikářka - sňatky, registrované partnerství
+420 770 122 588
Pavlína Mikulková
matrikářka - narození
+420 775 863 855
Bc. Hana Nečasová
matrikářka - úmrtí, duplikáty matričních dokladů
+420 770 122 587
Zuzana Otoupalíková
matrikářka - úmrtí, duplikáty matričních dokladů +420 775 863 875
Emílie Pernicová
matrikářka - narození
+420 775 863 874
Barbora Procházková
matrikářka - narození
+420 775 863 849
Zuzana Šimková
matrikářka - sňatky, registrované partnerství
+420 775 863 827
Dana Valentová
matrikářka - narození
+420 775 863 857
Jana Vallová
matrikářka - sňatky, registrované partnerství
+420 777 410 052
Bc. Jana Vidláková
matrikářka - narození
+420 775 863 871
Helena Vitulová, DiS.
matrikářka - narození
+420 775 863 825
Petra Zavadilíková, DiS.
matrikářka - narození
+420 775 863 872