Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění – vyjádření ošetřujícího lékaře