Zvláštní matrika – žádost o zápis registrovaného partnerství