zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS pro 9. zastupitelstvo MČ BS