zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMČ BS pro 8. zastupitelstvo MČ BS