zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS pro 7. zastupitelstvo MČ BS