zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS pro 6. zastupitelstvo MČ BS