zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS pro 3. zastupitelstvo MČ BS