zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS pro 11. zastupitelstvo MČ BS