Zpráva o činnosti finančního výboru ZMČ BS pro 16. zastupitelstvo MČ BS