Zpráva o činnosti finančního výboru ZMČ BS pro 15. zastupitelstvo MČ BS