Od 12. září najdete Matriční úřad na nové adrese Nádražní 4. Úřední dny jsou pondělí a středa, 8.00–17.00 hodin.

Zpráva o činnosti finančního výboru pro 26. ZMČ

Důležité odkazy