Záznam o stanovení předpokládané hodnoty a provedeném průzkumu trhu