Závazné stanovisko vydané dle § 94j odst. 2 stavebního zákona

Důležité odkazy