Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů