Zápis z 195. jednání Rady městské části Brno-střed konaného 18. 6. 2018

Důležité odkazy