Zápis z 175. jednání Rady městské části Brno-střed konaného 29. 1. 2018

Důležité odkazy