Zápis z 147. jednání Rady městské části Brno-střed konaného 24. 7. 2017

Důležité odkazy