Zápis z 145. jednání Rady městské části Brno-střed konaného 10. 7. 2017

Důležité odkazy