Žádost o zapečetění sbírkové pokladničky pro konání veřejné sbírky