Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele (PO)