Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele (FO)