Od 12. září najdete Matriční úřad na nové adrese Nádražní 4. Úřední dny jsou pondělí a středa, 8.00–17.00 hodin.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - Kamenná 7

Důležité odkazy