Žádost o pronájem společenského centra a občanských klubů