Žádost o přechod nájemní smlouvy dle § 2279 občanského zákoníku / zúžení nájemní smlouvy po úmrtí nájemce

Důležité odkazy