Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Žádost o přechod nájemní smlouvy dle § 2279 občanského zákoníku / zúžení nájemní smlouvy po úmrtí nájemce