Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství s charakterem veřejné zeleně