Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – stánkový prodej, předsunutý prodej

Důležité odkazy