Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – restaurační zahrádky