Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – reklamní zařízení