Žádost o povolení užívání veřejně přístupné účelové komunikace – zábory, výkopové práce