Žádost o povolení uzavření manželství mimo stanovenou obřadní místnost