Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Žádost o potvrzení čestného prohlášení pronajímatele COVID – Nájemné 3. výzva