Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Brna, městské části Brno-střed na základě vyhlášeného dotačního programu nebo na jiný účel určený žadatelem v žádosti

Důležité odkazy