Úřad městské části Brno-střed je v provozu, prosíme klienty, aby se objednali. Podrobné informace najdete zde.

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-střed na jiný účel určený žadatelem v žádosti