Územní rozhodnutí č. 316 , výstavba polyfunkčního objektu na adrese Veletržní 1, Brno

Důležité odkazy