TZ Začala revitalizace brownfieldu Kadetka (10.05.2021)