Od 12. září najdete Matriční úřad na nové adrese Nádražní 4. Úřední dny jsou pondělí a středa, 8.00–17.00 hodin.

Statut pro užívání znaku, vlajky a loga města Brna, znaků a vlajek městských částí

Důležité odkazy