Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání – varianta A