Reklamní zařízení - parc. č. 79, k. ú. Trnitá

Důležité odkazy