Od 12. září najdete Matriční úřad na nové adrese Nádražní 4. Úřední dny jsou pondělí a středa, 8.00–17.00 hodin.

Reklamní zařízení - parc. č. 273/1, 272/1

Důležité odkazy