Reklamní zařízení - parc. 916/1 a 985/3, k. ú. Trnitá

Důležité odkazy