Reklamní zařízení - par. č. 954/1 v k.ú. Pisárky

Důležité odkazy