Reklamní zařízení - par. č. 928/1, 1717/1, 1730, k. ú. Staré Brno

Důležité odkazy