Reklamní zařízení - par. č. 563/1 v k. ú. Zábrdovice

Důležité odkazy