Reklamní zařízení - par. č. 422, k. ú. Trnitá

Důležité odkazy