Reklamní zařízení - par. č. 421/1, k. ú. Trnitá

Důležité odkazy