Reklamní zařízení - par. č. 242, 243, 421/2, k. ú. Trnitá

Důležité odkazy